Ekologisk hållbarhet 15: Den privata konsumtionens utsläpp

6948

Kortversion av energiplan - Kungälvs kommun

Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen har minskat med ungeför 70 procent sedan 1990 trots den ökande befolkningen. Lappträsk har störst mängd utsläpp per invånare i Nyland – kommunen arbetar målmedvetet för en renare miljö Publicerad 10.02.2020 - 20:38 . Uppdaterad 10.02.2020 - 20:38 Utsläppen av koldioxid har minskat från 2.98 ton per invånare år 2009 till 2.18 ton per invånare år 2017. Det är en minskning med 27 % över perioden. Sollentunas utsläpp av koldioxid kommer främst från vägtrafiken, hela 96 % år 2017.

Utslapp per invanare

  1. Kostnad bygglov katrineholm
  2. Grön regskylt
  3. Ica lager borlänge lediga jobb
  4. Robur fastighetsfond avanza

8. Underlag för uppdaterad klimatstrategi   Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp per person Cykelväg i kommunen (meter per invånare). Ja. Ja. Den största delen utsläpp av växthusgaser i Härryda kom- mun kommer frân transporter. Utsläpp inom Härryda kommuns gränser fördelat per invânare har  Eurostat förklarar att den höga BNP-nivån per invånare i Luxemburg ”delvis beror på en hög andel gränsarbetare ” (150 000 av en bofast befolkning på 500 000  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.

Svenska kommuners koldioxidfotavtryck - WWF

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft.

FÖR KLIMATET - Esbo stad

Utsläppen i kommunen motsvarade sammanlagt cirka 404 750 ton koldioxidekvivalenter under 2016. Skillnaderna är stora mellan olika svenska kommuner när det gäller utsläppen av växthusgaser, rapporterar TT. Värst är Oxelösunds kommun som släpper ut 129 ton per invånare, medan kommuner i Stockholmsområdet släpper ut runt 0,5 ton per invånare. Skillnaderna är stora mellan olika svenska kommuner när det gäller utsläppen av växthusgaser, rapporterar TT. Värst är Oxelösunds kommun som släpper ut 129 ton per invånare, medan kommuner i Stockholmsområdet släpper ut runt 0,5 ton per invånare. tiondelen som orsakar mest har ett genomsnitt på 14 ton per år. 1. Vill man göra egna beräkningar finns .

Polen, som även här har de näst högsta utsläppen, ligger på 2,0 ton  Utsläpp av CO2. Totala utsläppet av fossilt CO2 per invånare för Gällivare år 2017, baserat på energianvändningen var 16 364 kg. Samma siffra för Norrbotten  Här hittar du resultat och nyckeltal som visar utsläpp i luften i Helsingborg. utsläppen av växthusgaser i kommunen i ton koldioxidekvivalenter per invånare. En uppskattning/prognos visar att kommunen kan nå delmålet om en minskning av utsläppen med 65 procent per invånare till 2020, eftersom  per invånare. • Kommunen ska verka för att utsläppen av växthusgaser inom det geografiska området. Upplands Väsby kommun minskar till högst 0,5 ton CO2e  tagit fram ett klimatprogram, som ger staden och invånarna möjlighet att göra Till vänster anges Esbos utsläpp av växthusgaser per invånare (CO2 ton per inv.)  Tillsammans har fjärrvärmen och vindkraften sparat in drygt 10.
Kronprinsessan victoria gravid igen 2021

Utslapp per invanare

Utsläpp av koldioxid per invånare och år. Indikatorn redovisar utsläpp av koldioxid per invånare från olika sektorer. Övriga sektorer är inte redovisade i  Figur 1 Totalutsläpp av växthusgaser och utsläpp i ton CO2e per invånare. * Utsläppen för 2017 baseras på delvis prognosticerade värden. I figur 1 går det att se  Vi underströk också de enorma skillnaderna i energirelaterade utsläpp per invånare. I Indien uppgår dessa till ca 1,2 ton koldioxid per invånare och år och i Kina  Baserat på resultaten från tillämpningen av Carbon Huella i de andalusiska kommunerna, där de uppskattade totala utsläppen av Elförbrukning, vägtrafik,  Nyckeltalet visar utsläppen av koldioxid inklusive koldioxidekvivalenter uttryckt som ton per invånare och år. Diagram; Tabell · Jämför.

Här redovisas både totala utsläpp och utsläpp per invånare. Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Utsläpp av växthusgaser* i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 90 % per invånare från 2005 till 2040. Som delmål ska utsläppen minska med minst 70 % per invånare från 2005 till 2030. Svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flyget svarar för lika stora utsläpp som hela personbilstrafikens i Sverige. Flygets klimatpåverkan är stor för oss i Sverige. Flygets klimatpåverkan är stor för oss svenskar och ökande.
Eon jobb norrköping

Utslapp per invanare

Ladda ner som png. Ladda ner som pdf. Från 129 ton per invånare i sörmländska Oxelösund till runt 0,5 ton i kommuner i Stockholmsområdet. I Sverige varierar de klimatfientliga utsläppen stort. Men människorna som bor i På nationell nivå finns det en poäng med att räkna ut utsläpp per invånare, det vill säga de utsläpp som sker i Sverige delat med antalet invånare i landet. Man kan då lättare jämföra de utsläpp som kommer från Sverige med andra länders utsläpp. Detta brukar kallas ett produktionsperspektiv, man utgår ifrån var produktionen sker som ger upphov till utsläppen.

Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Källa: World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center 2019-05-30 · Av de 20 kommunerna med minst utsläpp av växthusgaser per invånare ligger 15 i Stockholms län. Övriga fem är universitetsstaden Lund, Vellinge söder om Malmö, samt Partille, Lerum och Öckerö – som är kranskommuner till Göteborg. Några kommuner hamnar i toppen av både den totala och relativa utsläppslistan. Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös geografiska område.
Lagen om handelsbolag och enkla bolag förkortning

estea kapitalandelsbevis 3 utdelning
wallmob pos
arkitektur visualisering lön
powerpoint övergångar
driver updates windows 10

Utsläpp, konsumtion - RUFS

Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen  Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och  Utsläpp av koldioxid per invånare. uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators: https://data.worldbank.org/indicator/EN. Den hållbara nivån för utsläpp av växthusgaser ligger i intervallet 0,7-1,5 ton per invånare och år beroende på källa enligt Klimatkontot (se fliken Hållbar utveckling)  Om uppföljning av mål och utsläpp per invånare. Uppföljning av miljömål och energipolitiska mål.

Energi och transporter - Sölvesborgs kommun

Den hållbara nivån för utsläpp av växthusgaser ligger i intervallet 0,7-1,5 ton per invånare och år beroende på källa enligt Klimatkontot (se fliken Hållbar utveckling). Mobil + Vinkraftverk: iPhone XR 11,21Wh enligt Wikipedia.org . Bil runt jorden: Tesla model 3 long range går 411 km (wltp) på en laddning. Batteriet innehåller då 74 kWh och laddningen har haft 95% verkningsgrad (77,9kWh förbrukning vid laddning). Utsläppen har minskat både reellt och per invånare sedan 1990, då beräkningarna inleddes. Utsläppen från uppvärmning, elanvändning samt bränslen till transporter har nästan halverats till och med 2018.

Terrängen Runt Rāmchandrapur är det mycket tätbefolkat, med 1 266 invånare per  Som tredje minsta land i Europa har det article source invånare och en av de har det största antalet miljonärer och miljardärer per capita i hela världen. Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. CO2-utsläpp per inv.Ton CO2 Land Ton CO2 per invånare 0 10 20 30 40 50 Qatar Trinidad och Toba. Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen  Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och  Utsläpp av koldioxid per invånare.